1000 രൂപയുടെ മീന്‍ വിറ്റത് 200 രൂപയ്ക്ക്; കോഴിക്കോട് മീനിന് റെക്കോര്‍ഡ് വിലത്തകര്‍ച്ച | Fish Price

#asianetnews #asianetnewslive

1000 രൂപയുടെ മീന്‍ വിറ്റത് 200 രൂപയ്ക്ക് കോഴിക്കോട്ടെ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ മീനിന് റെക്കോര്‍ഡ് വിലത്തകര്‍ച്ച. വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത് ബേപ്പൂർ, ചാലിയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് മീൻ സുലഭമായി ലഭിച്ചതോടെ

Fish cost declining in Kozhikode market

Sign up for Asianet News YouTube Funnel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://world wide web.asianetnews.com

Facebook ► https://world wide web.facebook.com/AsianetNews

Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile Application:

► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet

► For iOS users: https://apps.apple.com/in/application/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Funnel

Browse the latest news from Kerala, India and round the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health insurance and Travel. More about asianetnews.com

You May Also Like