నేను ఏడుస్తూ ఓట్లను అభ్యర్థించలేదు | BJP Candidate Ravi Nayak Face To Face | hmtv News

నేను ఏడుస్తూ ఓట్లను అభ్యర్థించలేదు BJP Candidate Ravi Nayak In Person hmtv News

#BJPRaviNayak #hmtvNews

► Watch hmtv Live : https://youtu.be/qIY8IeluF9g

► Sign up for hmtv News YouTube : http://goo.gl/f9lm5E

► Like us on Facebook : https://world wide web.facebook.com/hmtvnewslive

► Follow us on Twitter : https://twitter.com/hmtvnewslive

► Instagram : https://world wide web.instagram.com/hmtvnewslive

►Telegram : https://t.me/hmtvnewslive

► For News in Telugu: http://world wide web.hmtvlive.com/

► For News in British: http://world wide web.thehansindia.com

You May Also Like