చిన్నపిల్లలకు ఎక్కువ సోకుతున్న కరోనా : Corona Impact On Children | V6 News

చిన్నపిలల్లకు ఎక్కువ సోకుతున్న కరోనా : Corona Effect On Children. #CoronaUpdates

పెద్దపల్లి ఎంపీ కనబడుటలేదు మోడీ చెవిలో ఏం చెప్పిండు..?

వకీల్ సాబ్ కు ఆడోళ్ల వందనం

► Sign up for V6 News Telugu : Youtube at http://goo.gl/t2pFrq

► Like us on Facebook : http://world wide web.facebook.com/V6News.tv

► Follow us on Instagram : https://world wide web.instagram.com/v6newstelugu/

► Follow us on Twitter : https://twitter.com/V6News

► Visit Website : http://world wide web.v6velugu.com/

► Come Along On Telegram : https://t.me/V6TeluguNews

News content that serves the interests of Telangana and Andhra Pradesh viewers within the most receptive formats. V6 News funnel Also Airs programs like Teenmaar News, Chandravva & Padma Satires etc, Theertham, Muchata (Superstar Interviews) Cinema Talkies, City Nazaria(Prog Describes Probably The Most Happening &Visiting Places In Hyderabad),Mana Palle(Describes Villages And Specialities), Also V6 News Funnel Is Known For ‘Bonalu Songs’, ‘Bathukamma Songs’ Along With Other Periodic And Folk Related Songs.”V6Teenmaar News”, “Teenmaar News”.

#V6NewsLive #TelanganaNewsLive

You May Also Like