கிருஷ்ணகிரியில் உண்ண உணவு இன்றி தவிக்கும் மலைக்கிராம மக்கள்

கிருஷ்ணகிரியில் உண்ண உணவு இன்றி தவிக்கும் மலைக்கிராம மக்கள்

#NewsJ #Lockdown #Krishnagiri #Food

NewsJ Tamil News Funnel:

Subscribe our YOUTUBE funnel: https://world wide web.youtube.com/NewsJ

Like our FACEBOOK page: https://world wide web.facebook.com/NewsJTamil/

Follow us on TWITTER page: https://twitter.com/newsjtamil

Follow us on INSTAGRAM: https://world wide web.instagram.com/newsjtamil/

Install Our NEWSJ Android Application : https://tinyurl.com/newsjtamil

About NEWS J:

A 24 x 7, one year NEWS Broadcast disseminated towards the Tamil speaking human population is quickly becoming the “Voice of those”.

Supported by a Condition-of-Art production facility with independent studios for NEWS. Our vision and pursuit to focus on all strata and viewership is satisfied.

NEWS J (Liberated to Air) funnel on all major DTH platforms and cable / MSO systems.

You May Also Like