همگام با رویدادها: بحث روی طرح‌های پیشنهادی برای صلح

TOLOnews premiered this year. It’s the country’s first and among the 24-hour news funnel that will reach a possible viewers of 120 million.

TOLOnews offers a number of local and worldwide news, current matters programs, regular news bulletins, documentaries, political commentary, investigative reports, debates as well as in-depth interviews.

Subscribe for exclusive Afghanistan Dari and Pashto news bulletin, breaking news, current matters programs, documentaries, political commentary, debates and much more!

شبکه خبری طلوع نیوز در سال 2010 ایجاد شد. این شبکه نخستین و یکی از شبکه های خبری است که به گونه 24 ساعته برای 120 ملیون مخاطب نشرات دارد.

طلوع نیوز شما را در جریان تازه ترین گزارش هایی از افغانستان، منطقه و جهان می گذارد.

در کنار آن طلوع نیوز با پرداختن به جریانات سیاسی روز، از طریق سرویس های خبری، مستندها، تحلیل های سیاسی، گزارش های تحقیقی و گفتگوها سطح اطلاعات شما را بالا می برد.

برای تماشای سرویس های خبری دری و پشتو، گزارش های تازه، جریانات سیاسی روز، مستند ها، تحلیل های سیاسی و بحث های گوناگون با ما بپیوندید.

Come along on Social Networking:

TOLOnews Website: http://world wide web.TOLOnews.com

TOLOnews on Twitter: https://world wide web.twitter.com/TOLOnews

TOLOnews on Facebook: https://world wide web.facebook.com/TOLOnews

TOLOnews on Instagram: https://world wide web.instagram.com/TOLOnewsOfficial

You can also watch TOLOnews on Yahsat:

http://world wide web.tolonews.com/en/watch-tolonews/7893-watchtolonews

You May Also Like