הרב בן ציון מוצפי • הלכות והנהגות תשעת הימים ותשעה באב התשע"ד

דורש ציון – הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט”א

https://world wide web.doresh-tzion.co.il

שיעורי אודיו של הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט”א באתר קול טיוב שיעורי תורה

https://koltubetora.oadmin.co.il/LessonList//muzafi/

You May Also Like